آلوخشک آفتابی میوه ای سرشار از پکتین با فعالیت آنتی اکسیدانی قابل توجه است

آلوخشک آفتابی میوه ای سرشار از پکتین با فعالیت آنتی اکسیدانی قابل توجه است.

مطالعات قبلی روی موش‌ها و انسان نشان می‌دهد که آلو خشک یا فیبر آلو به ترتیب کلسترول کبد و پلاسما را کاهش می‌دهند.

موش با کمبود apoE که با تغذیه با کلسترول به سرعت ضایعات آترواسکلروتیک ایجاد می کند.

برای تعیین توانایی آلو خشک سیاه در کاهش تصلب شرایین استفاده شد.

جیره های حاوی 0.15 درصد کلسترول و 0 (B+C)، 4.75 درصد (Lo DP) یا 9.5 درصد (Hi DP) پودر آلو خشک شهمیرزاد به مدت 5 ماه تغذیه شدند.

یک گروه اضافی که با رژیم غذایی پایه بدون کلسترول (B – C) تغذیه می‌شدند، به‌عنوان کنترل منفی وارد شدند.

درختان شریانی تشریح شدند، رنگ آمیزی شدند تا ضایعات تجسم شوند و ناحیه ضایعه با نرم افزار تصویربرداری کمی سازی شد.

دفع مواد واکنش دهنده به اسید تیوباربیتوریک ادرار (TBARS) و آمیلوئید P-component سرم (SAP) به ترتیب به عنوان شاخص های استرس اکسیداتیو و التهاب اندازه گیری شدند.

کلسترول نهایی سرم به طور قابل توجهی افزایش یافت و TAG سرم در گروه B+C و گروه آلو خشک خورشتی نسبت به گروه B-C کاهش یافت.

درصد ناحیه ضایعه آترواسکلروتیک درخت شریانی در گروه‌های B-C و Lo DP در مقایسه با گروه B+C (05/0 > P)، با روندی برای تفاوت بین گروه‌های B+C و Hi DP به طور قابل‌توجهی کمتر بود.

غلظت SAP در گروه‌های B-C و Lo DP به طور قابل‌توجهی پایین‌تر بود و گروه Hi DP روند پایین‌تری نسبت به گروه B + C داشت.

دفع TBARS ادراری در بین گروه ها تفاوتی نداشت.

این نتایج نشان می دهد که مصرف آلو خشک ممکن است به کند کردن پیشرفت آترواسکلروز کمک کند.

 • منابع:
  1. Dried plums (prunes) reduce atherosclerosis lesion area in apolipoprotein E-deficient mice
 • تبلیغات: 
  1. درمان بیماری پوستی با مصرف کاکتوس!
  2. پروژه ساخت شهر در زیر اقیانوس!
  3. استفاده از دستگاه پزشکی برای احیای زمین!!
  4. آیا خوردن زرشک سبب سرطان می شود؟