اعطا نمایندگی تخم مرغ محلی

تخم مرغ محلی چیست و چه خصوصیاتی دارد که باعث استقبال بالا مردم شده است؟ اعطا نمایندگی تخم مرغ محلی توسط چه نهاد هایی انجام میشود و آیا گرفتن این نمایندگی توجیح اقتصادی دارد؟ لطفا با ما باشید.
در طی یک نظرسنجی که به تازگی انجام شده بود. مردم مصرف محصولات محلی و به ویژه انواع تخم مرغ محلی را بیشتر از محصولات صنعتی ترجیح دادند و این موضوع هم به دلیل طبیعی بودن و سالم بودن این محصولات بود. میزان ترکیبات و غنی بودن مواد پروتئینی و … در تخم مرغ محلی بیش از نوع ماشینی است. اعطای نمایندگی تخم مرغ صادراتی محلی نیز توسط واحد های صنفی و تولیدکنندگان انجام میشود و به دلیل بالا بودن استقبال عمومی، سود آوری و توجیح اقتصادی خوبی دارد.
منبع: خوراک دام و طیور ایران