افزایش نرخ قیمت مصرف تخم مرغ عید

افزایش مصرف تخم مرغ عید،در صنایع مختلف و حتی سبد خانگی خانوارهای ایرانی، منجر به تغییر نرخ قیمت پخش آن می گردد.
یکی از عادات مصرفی ما ایرانی ها در سفره عید، بالاخص عید نوروز و تعطیلات آن، مصرف انواع شیرینی است.
بسیاری از شیرینی های تولیدی در قنادی و کارخانجات صنعتی در ساختار خود به نحوی، از تخم مرغ بهره می گیرند.
در صورتی که صنعتگران و تولیدی های مرتبط با این ماده، از افزایش مصرف محصول خود در روز های آینده مطلع باشند، تخم مرغ صادراتی مصرفی و لازم خود را انبار می کنند تا در ازدحام و گرانی مجبور به تهیه آن نباشند پس میزان تخم مرغ بازار، کاهش و قیمت آن افزایش می یابد.
منبع: خوراک دام و طیور ایران