برای دریافت شیر باید در یخچال خود را باز کنید

اما برخی از پیامدهای یخچال دو قلو نیز وجود دارد و حقیقت این است که هیچ کس نیازی به مکاتبه با یخچال خود ندارد.

هیچ کس نیازی به تعهد به آموزش نگه داشتن یخچال خود ندارد مگر اینکه واقعاً بین یک رابطه خاص کوتاه باشد.

برای دریافت شیر باید در یخچال خود را باز کنید، در حالت ایده آل هنگام صحبت با شخص دیگری یا گوش دادن به رادیو.

ترجیح می‌دهید شناسه استاندارد آن را جارو نکنید یا اجازه دهید متوجه شود که سه‌شنبه آینده در حال بررسی آشپزی با هیل دودی هستید.

چه چیزی بیشتر در مورد تابش مستقیم به Ocado  چه کسی باید با یخچال در مورد زمان های حمل و نقل ارتباط برقرار کند؟

یخچال فریزر ساید همانطور که به نظر می رسد در خانه ما به اندازه کافی دعوای اوکادو وجود دارد.

یخچال‌های هوشمند، مجدداً، می‌توانند منابع رزق و روزی را استنباط کنند که موجودی کمی دارند و نیازها باعث تجدید سریع آن می‌شوند.

توصیه ها به رفتار و گرایش های واقعی مشتری بستگی دارد این اولویت‌ها را با ضعف‌های وحشتناک آن مقایسه کنید، مانند شناسایی فرکانس رادیویی (RFID) که برچسب‌گذاری روی همه چیزهایی که باید در یخچال هوشمند تنظیم شود.

یخچال دوقلو سامسونگ هوشمند هر یک از تکه‌های پوشاک برای قرار دادن در یک کمد هوشمند یا داروها در داخل یک دفتر داروسازی هوشمند، به سادگی بیش از حد یک اقدام را برای آنها سخت می‌کند.

اقلام خاص باید با اقلام مشابه خود با همان نام تجاری مرتبط شوند.

خچال فریزر دوقلو اسنوا  بسیار خوب است که All seen Alliance در حال تعیین اتصال است، اما حقیقت یک “کنترل از راه دور عمومی” برای همه این ابزارها و موارد هنوز در پیشرفت کودکانه خود است.

 • منابع:
  1. Smart Refrigerator
 • تبلیغات: 
  1. ماهی سالمون که از اقیانوس تا ایران شنا می کنند!
  2. بدترین اتفاقی که در لحظه تماشای فوتبال می افتد!!!
  3. مشاهده عقربی که پرواز کرد!
  4. نبات می تواند رنگ خون را تغییر دهد