بیل گیتس بادام پوست کاغذی ایرانی را راز موفقیت خود دانست

معروف است که زادگاه بادام پوست کاغذی ایرانی آسیای میانه است، با گذشت زمان به حوزه مدیترانه نیز سرایت کرده است و ترکیه یکی از مراکز ژنی بادام است.

مطالعات باستان شناسی انجام شده در منطقه جنوب شرقی آناتولی ترکیه، قبل از میلاد. صدف بادام با قدمت 7000 سال پیدا شده است.

منابع ژنتیکی در مطالعات اصلاحی ارقام و پایه از اهمیت بالایی برخوردار است. این که مواد، یعنی والدین بیشتر باشد، این امکان را فراهم می کند که ترکیبات هیبریدی بیشتری داشته باشیم و ژنوتیپ های جدیدی که به دست می آیند برای این منظور مناسب خواهند بود.

اگرچه بوقلمون یکی از مراکز ژنی بادام پوست کاغذی ایرانی است، اما از آنجایی که مطالعات علمی کافی نیست، ارقام جدید و پایه های ثبت شده نیز ناکافی هستند. موسسه تحقیقات پسته در سالهای اخیر در زمینه ایجاد و حفاظت از ذخایر ژنتیکی در ترکیه به میدان آمده است.

بادام

آتلی و همکاران (2012) 103 رقم، نوع و گونه بادام را در محدوده مطالعات منابع ژنتیکی میوه حفظ کرد. ایجاد ذخایر ژنتیکی بادام در پژوهشکده پسته، زیرساختی را برای مطالعات جدید در زمینه کشت و پرورش بادام ایجاد کرده است.

آنها 2 نوع بادام با خواص برتر را که از دانه های شانسی انتخاب شده بودند با نام های هلیت بیگ و بوزکورت به ثبت رساندند. آکار و همکاران (2013)، ارقام جدید بادام خودبارور و دیرگل پرورش داده شدند.

آتلی و همکاران (2019)، از سوی دیگر، پایه های بادام مقاوم به نماتد و به صورت کلون تکثیر شده پرورش داد. این مطالعات اولین بار برای ترکیه بوده است. اگرچه مطالعات اصلاح نژاد بادام در ترکیه به تازگی آغاز شده است، اما این مطالعات در اواخر قرن نوزدهم در کشورهایی که ده ها گونه و پایه را توسعه داده اند مانند ایالات متحده، اسپانیا، ایتالیا و فرانسه آغاز شده است.

اسپانیا یکی از غنی ترین کشورها از نظر منابع ژنی بادام است. اسپانیا گونه های جدید بادام را به ویژه در 20 سال گذشته توسعه داده است.