تجارت انواع تخم مرغ ماشینی

تخم مرغ ماشینی چه سطح کیفی دارد؟ تجارت انواع تخم مرغ ماشینی توسط کدام شرکت های تولیدی انجام میشود و چگونه باید با آنها در ارتباط بود؟ لطفا با ما همراه باشید.
تخم مرغ ماشینی محصول پرمصرف ایران است که در زمینه های مختلفی همچون شیرنی پزی، کیک، اکلت و… کاربرد دارد. انواع تخم مرغ ماشینی توسط مرغداری های بزرگ تولید میشود و با اهداف مختلفی همچون تولید جوجه یک روزه یا مصارف خوراکی استفاده میشود. شرکت تولیدی تخم مرغ صادراتی ماشینی دارای سیستم های گسترده مرغداری است که بزرگترین های آنها در شهر هایی همچون تهران، تبریز، مشهد و… وجود دارند و از طریق دفتر مرگزی میتوان با آنها آشنا شد.

منبع: خوراک دام و طیور ایران