توزیع تخم مرغ محلی بومی باکیفیت

انواع مختلفی از بهترین تخم مرغ ها در نوع بومی و محلی توسط فارم های تخمگذار تولید و توزیع می شوند که بعنوان باکیفیت ترین تخم مرغ ها شناخته شده و بصورت فله ای یا بسته بندی بفروش می رسند.
تخم مرغ های بومی و محلی باکیفیت ترین و مقوی ترین تخم مرغ هایی هستند که نسبت به تخم مرغ های صنعتی یا ماشینی ترکیبات مغذی بیشتری دارند و امروزه بوسیله معتبر ترین مزارع پرورش طیور تولید و توزیع می شوند.
تخم مرغ های بومی که از سالم ترین طیور محلی بعمل می آیند دارای پوسته ای قهوه ای بوده و زرده هایی پررنگ تر از دیگر تخم مرغ ها دارند و بطور کلی بهترین تخم مرغ صادراتی محسوب می شوند.
منبع: خوراک دام و طیور ایران