توزیع عمده تخم مرغ دوزرده

تخم مرغ های دوزرده دارای چه ترکیباتی میباشند و علت تولید آن چیست؟ توزیع عمده تخم مرغ های دوزرده از طریق چه مراکزی انجام میشود؟ در ادامه این مطلب به این مسایل میپردازیم.
انواع تخم مرغ دوزرده دارای دوتا زرده در داخل یک تخم مرغ است که از مرغ های تحت فشار شرایط ترس و استرس، تولید میشوند و بیشتر به دلایل گوناگونی همچون داشتن مواد مغذی بالا، مورد استقبال خریداران قرار میگیرد. توزیع تخم مرغ صادراتی دوزرده از طریق سایت های اینترنتی نیز انجام میشود و عرضه فیزیکیَآن به صورت کلی و جزیی از طریق مراگز فروشگاهی همه شهر ها انجام میشود.
منبع: خوراک دام و طیور ایران