تولید انواع تخم مرغ بسته بندی اصفهان

بسته بندی تخم مرغ اصفهان، با توجه به تولید انواع معمولی یا ارگانیک، می تواند متفاوت باشد.
اهمیت تولید محصولات ارگانیک در ایران، همانند شهرهای اروپایی بسیار زیاد شده و آگاهی مادران و پدران که حامی فرزندان هستند، منجر به آماده کردن مواد تغذیه ای مناسب تری، نسبت به گذشته گشته است.
تخم مرغ صادراتی ارگانیک، آن دسته هستند که، در تولید آن ها مواد شیمیایی درگیر و دخیل نباشد، همچنین در تمامی مراحل تولید، از ابتدا تا انتها، مواد، تحت تأثیر عوامل طبیعی بدست آیند و به نوعی باید گفت شرایط از حالت تولید صنعتی به سمت سنتی پیش می رود و چون تعداد کمتری محصول، در مدت زمان مشابه با تولید صنعتی حاصل می آید، از این رو قیمت گران تری دارند.
منبع: خوراک دام و طیور ایران