خرید و فروش تخم مرغ نطفه دار

آیا تخم مرغ نطفه دار خواص غذایی دارد؟ چگونه می شود تخم مرغ نطفه دار را از تخم مرغ بدون نطفه تشخیص داد؟ چرا این نوع تخم مرغ قیمت بیشتری دارد؟
مصرف تخم مرغ نطفه دار توصیه می شود یا نه؟
همانطور که می دانید تخم مرغ مزیت های فراوانی دارد که منجر به مصرف بالای آن شده است . برای مثال ارزش پروتئین تخم مرغ در جلوگیری از تعلیل عضلات حائز اهمیت می باشد. تخم مرغ تقریبا حاوی ۳۱۳ کیلو ژول انرژی است که ۸۰ درصد آن توسط زرده تامین می شود . پروتئین تخم مرغ بالاترین کیفیت و قابلیت هضم را دارد. تقریبا تمام چربی تخم مرغ در زرده قرار دارد که به آسانی هضم می شود. یکی از راه های تشخیص نطفه دار بودن تخم مرغ صادراتی استفاده از دستگاه های مخصوص می‌باشد که نطفه را مانند لکه ای در تخم مرغ نشان می دهد.
تخم مرغ نطفه دار اغلب جهت دستگاه های جوجه کشی مصرف می شود به همین علت بعضی از مراکز فروش جهت پرورش آن را با قیمت بیشتری عرضه می دارند.