شرکت پخش تخم مرغ دوزرده

این شرکت با پخش بهترین تخم مرغ دوزرده توانسته است سطح وسیعی از کشور فعالیت مؤثر داشته باشد و مشتریان بسیاری را به سمت خود جذب نماید.
تلاش های بسیار شرکت پخش تخم مرغ سبب شده است تا اکنون بخش زیادی از کشور را پوشش دهد و مشتریان زیادی را به سمت خود چذب نماید.
اما فعالیت این شرکت تنها به پخش تخم مرغ معمولی ختم نخواهد شد بلکه دیگر انواع تخم مرغ های مانند تخم مرغ دوزرده را نیز پوشش داده است و به صورت عمده پخش می نماید.
نرخ فروش و پخش این شرکت بسیار مناسب تر از دیگر مراکز فروش تخم مرغ صادراتی می باشد چرا که سبب شده است تا به صورت عمده در سراسر استان ها فعالیت نماید.