صادرات بهترین تخم مرغ های دوزرده مرغوب

تخم مرغ های دوزرده از مرغوب ترین محصولات بعمل آمده در مرغداری های داخل کشورمان می باشند که امروزه با بهترین درجه کیفی صادرات می شوند و در اختیار مصرف کنندگان خارجی قرار می گیرند.
تخم مرغ محصولی است که در کشورمان توسط فارم های تخمگذار تولید می شود و در تنوع بالایی به بازار ارائه می گردد. یکی از رایج ترین تخم مرغ صادراتی های موجود در بازار که در این مزارع تولید می شوند تخم مرغ های صنعتی و ماشینی می باشند که این تخم مرغ ها خود در چند نوع مختلف تولید و توزیع می گردند که یکی از اشکال آن تخم مرغ های دوزرده هستند.

تولید و صادرات تخم مرغ دوزرده

تخم مرغ های دوزرده همانند دوقلو زایی در انسان ها دارای دو نطفه است ولی این نطفه ها بارور نیستند. تخم مرغ های دوزرده تحت تاثیر چند عامل دوزرده می شوند که یکی ازین عوامل استرس است یعنی مرغ تحت شرایط استرس زا امکان دارد تخم مرغ هایی دوزرده تولید کند اما این شیوه برای تولید تخم مرغ دوزرده بکار نمی رود زیرا تخم ها کم کیفیت بوده و در کل روند تولید شان با ایجاد استرس استاندارد نیست.
یک علت دیگر که منجر به تولید تخم مرغ دوزدره می شود ژنتیک است یا بیماری های خاص طیور یعنی مرغ های تخمی تحت تاثیر این دو عامل ممکن است تولید تخم دوزرده داشته باشند ولی یکی از جالب ترین شیوه هایی که به تولید تخم دوزرده کمک می کند و در مراکز پرورشی هم ازین شیوه استفاده می شود تغذیه است یعنی تغذیه خاصی برای مرغ ها در نظر گرفته می شود و با مصرف این تغذیه به مدت ده روز توسط مرغ ها، تخم مرغ ها نیز دوزرده می شوند.
امروزه فارم های تخمی با استفاده از برنامه غذایی ای خاصی به تولید تخم دوزرده توسط طیور تخمی می پردازند که این برنامه غذایی شامل نان خشک، سویا، برنج، چرم گیاه کوبیده شده و جوشانده می شود و با ترکیب کردن این مواد و خوراندن شان به مدت ده روز باعث می شوند مرغ ها تخم هایی دو زرده با بهترین کیفیت تولید نمایند.
در حال حاضر تخم مرغ های مرغوب دو زرده در ایران با درجه کیفی عالی تولید و توزیع می شوند و خوب است بدانید که چرم گیاه یعنی همان گیاهی که در تولید این جیره غذایی بکار رفته نوعی گیاه بومی ایران است و نقش پررنگی در تولید تخم دوزرده ایفا می کند.
منبع: خوراک دام و طیور ایران