فروش تخم مرغ صنعتی و محلی باکیفیت

تخم مرغ های صنعتی و محلی از رایج ترین شکل تخم مرغ های موجود در بازار می باشند که امروزه باکیفیت ترین محصولات ویتامینه و پروتئینه حیوانی را شامل می شوند و بصورت اینترنتی هم بفروش می رسند.
تخم مرغ ها محصولاتی پروتئینه و ویتامینه با منشا حیوانی می باشند که امروزه بصورت صنعتی و سنتی در ایران تولید می شوند. اغلب تخم مرغ هایی که با شیوه صنعتی تولید می شوند همان تخم مرغ های ماشینی هستند که پوسته ای سفید دارند و بیشتر تخم مرغ هایی که با شیوه سنتی تولید می گردند تخم مرغ های بومی یا محلی می باشند که پوسته ای با رنگ قهوه ای دارند البته برخی از مراکز وجود دارند که به تولید این محصولات با هر دو شکل می پردازند.
درکل تخم مرغ محصولی ست که در کشورمان با تولید بالا مواجه است و از طریق پرورش استاندارد طیور تخمی در فارم های تخمگذار تولید می گردد.

تولید تخم مرغ صنعتی و محلی

تخم مرغ ها در هر نوعی که باشند چه صنعتی ماشینی و چه محلی بومی دارای شیوه تولید یکسانی می باشند یعنی پرورش طیور تخمی با هدف تولید این محصولات معمولاً تحت تاثیر عوامل خاصی هستند و این عوامل در تولید انواع این تخم مرغ ها دخیل می باشند.
از عوامل مهمی که در تولید تخم مرغ های بومی و تخم مرغ های ماشینی موثر هستند تغذیه می باشد یعنی تغذیه در امر تولید این محصولات پررنگ ترین نقش را ایفا می کند.
به جز تغذیه هم عوامل متعدد دیگری می توانند دخیل باشند یعنی امر تولید تخم مرغ را در پرورش طیور بومی یا صنعتی دستخوش تغییر سازند مثل کنترل دقیق بهداشت که موجب ارتقای کیفی تخم شده و پرورش بهترین شکل را طی می کند.
تجهیرات بکار رفته در سالن پرورشی و فارم های تخمگذار نیز عوامل مهم دیگری هستند که می توانند در تولید تخم مرغ هایی باکیفیت دخیل باشند مثل وجود تهویه یا هیتر که اگر این تجهیزات به خوبی بکار نروند مرغ ها استرسی را تجربه می کنند و با تغییر دمای محیط ممکن است تخمگذاری شان متوقف گردد.
بطور کلی تولید تخم مرغ های ماشینی یا بومی امری ست که نیاز به تجربه پرورش دهنده دارد و باید در کنار این تجربه تجهیزات و خوراک مناسب هم بکار رود که در این خصوص امروزه مراکز و مزارع تخمگذار متعددی فعالیت می کنند و بهترین تخم مرغ های صنعتی ماشینی یا تخم مرغ های محلی بومی را تولید و توزیع می کنند و همچنین بصورت عمده بفروش می رسانند.
منبع: خوراک دام و طیور ایران