قیمت تخم مرغ دوزرده در تهران

تخم مرغ دوزرده چیست و چه خصوصیبت دارد؟ قیمت تخم مرغ دوزرده در تهران چقدر است و چگونه میتوان آن را خریداری کرد؟ لطفا در ادامه این موضوع با ما همراه باشید تا به این موضوعات مهم بپردازیم.
تخم مرغ ها به صورت طبیعی دارای یک زرده و یک سفیده هستند ولی برخی از تولیدکنندگان به دلیل تقاضای مشتری، مرغ ها را تحت شرایط ترس و وحشت و. یا استرس قرار داده و مرغ به صورت غیر طبیعی این تخم ها را تولید میکند. قیمت تخم مرغ دو زرده بر اساس میزان سفارش مشتری و قیمت متوسط بازار تعیین شده و به فروش میرسد. در تهران که یکی از مصرف کنندگان اصلی این محصول است، این نوع تخم مرغ صادراتی را میتوان از کلیه مرغ فروشی ها و فروشگاههای مواد پروتئینی تهیه نمود.
منبع: خوراک دام و طیور ایران