قیمت روز پخش تخم مرغ با بسته بندی شانه

تخم مرغ با بسته بندی متفاوتی اعم از شانه،ارگانیک و غیره عرضه می گردد و از مواد اولیه ای به شمار می رود که به صورت روزانه پخش شده و دارای قیمت روز متغیری است.
تا زمانی که در دوران دانشجویی و در کتاب های مرتبط، از نحوه قرار گرفتن تخم مرغ در شانه های موجود، مطالعه نکرده بودم، حتی به ذهنم هم خطور نمی کرد که تمامی آن ها به یک شکل در شانه قرار داده می شوند و این نحوه جایگزینی اتفاقی نیست.
شکل هندسی تخم مرغ بیضی است اما متقارن نیست و یک سر آن پهن و سر دیگر باریک تر است.
اگر شما نیز به شکل و بسته بندی دقت نکرده اید و بعد از مطالعه این مطلب برای خرید رفتید، حتماً توجه بیشتری به خرج دهید و بگویید به نظر شما، علت قرار گرفتن تخم مرغ صادراتی از سر پهن تر، در جهبه ها چه چیزهایی می تواند باشد
منبع: خوراک دام و طیور ایران