قیمت هر شانه تخم مرغ صنعتی

هر شانه تخم مرغ ماشینی چند عدد تخم مرغ دارد ؟ قیمت هر شانه تخم مرغ صنعتی چقدر است و از چه مراکزی باید تهیه شود؟ در ادامه درباره تخم مرغ شانه ایی بیشتر حرف میزنیم.
تخم مرغ صنعتی همان تخم مرغ ماشینی است و فرقی باهم ندارند. انواع تخم مرغ صادراتی صنعتی برای جمع آوری و ذخیره کردن و یا توزیع کردن، ابتدا به صورت شانه ایی در می آید هر شانه به طور متوسط 30 عدد تخم مرغ دارد و حدود 1.5 کیلو گرم وزن دارد. قیمت تخم مرغ بر اساس شانه نیست بلکه بر اساس وزن است که با تعین یک قیمت واحد و ضرب کردن آن روی وزن هر شانه، قیمت هر شانه مشخص میشود. قیمت تخم مرغ صنعتی توسط فروشگاههای مرکزی تعین شده و توسط همین مراکز به فروش میرسد.
منبع: خوراک دام و طیور ایران