لیست قیمت تخم مرغ دو زرده

تخم مرغ دو زرده چیست و چرا به این صورت در می آید؟ لیست قیمت تخم مرغ دو زرده را چگونه میتوان دریافت کرد؟ در ادامه شما را با تخم مرغ های دو زرده آشنا میکنیم.
تخم مرغ دو زرده محصولی است که چثه تخم مرغ کمی از نوع تک زرده مهمولی، بزرگ تر است و دارای دو عدد زرده میباشد. انواع تخم مرغ دو زرده از طریق ایجاد استرس در مرغ و قرار دادن آن در مورد اضطراب آور تولید میشود. تخم مرغ دو زرده به خاطر این ویژگی که دارد مورد استقبال قرار گرفته و تعین قیمت این دمحصول نیز از اهمیت بالایی برخوردا است. لیست قیمت تخم مرغ صادراتی دو زرده معمولا از طریق واحد های تولیدی و بنا بر قیمت و وضعیت بازار و میزان سود دهی آن مرکز تولیدی تعین میشود.

منبع: خوراک دام و طیور ایران