لیست قیمت تخم مرغ محلی

تخم مرغ محلی قیمت بیشتری به نسبت تخم مرغ های معمولی دارد که لیست قیمت آن در فروشگاه های غذایی و پروتئینی این مسئله را تایید می کند.
افزایش انرژی با مصرف تخم مرغ محلی بیشتر از تخم مرغ ماشینی صورت می گیرد.
تخم مرغ های بومی یا محلی از ارزش غذایی بالایی بهره مند هستند.
املاح و مواد مغذی موجود در تخم مرغ محلی، به نسبت تخم مرغ های معمولی برای یک انسان بالغ مفید تر می باشد. یک تخم مرغ محلی به دلیل طبیعی بودن و تولید بدون دستگاه و دستکاری های انسانی دارای مواد مغذی غنی بوده و باعث تکمیل ارزش پروتئینی غذایی می شود. تخم مرغ صادراتی محلی منبع خوبی از ویتامین های گروه Bو گروه E،D، و همچنین ویتامین A می باشد. با وجود خاصیت های متنوع، طبیعی است که به نسبت تخم مرغ های معمولی از قیمت بیشتری برخوردار باشد.