مانکن های کودک متحرک سرخ پوست سخنگو

در مجموع، 17 فروشگاه واجد شرایط بررسی در دو سایت بودند 16 فروشگاه حداقل یک مانکن کودک واجد شرایط را که برای رتبه بندی مناسب بود و 15 فروشگاه حداقل یک مانکن مرد واجد شرایط مناسب برای رتبه بندی را به نمایش گذاشتند.

در آن فروشگاه ها 32 مانکن زن و 26 مانکن مرد رتبه بندی شدند.

در تحقیق حاضر اندازه مانکن‌های لواشک ترش مورد استفاده در خرده‌فروشی‌های مد ملی در خیابان‌های بلند دو شهر انگلیسی را بررسی کردیم.

متوسط اندازه بدن مانکن زن نماینده یک زن بسیار کم وزن بود و همه مانکن های زن رتبه بندی شده نشان دهنده اندازه بدن کم وزن برای یک انسان زن بودند.

این مورد در مورد مانکن های مرد صدق نمی کرد متوسط اندازه بدن مانکن مرد به طور قابل توجهی بزرگتر از متوسط اندازه بدن مانکن زن بود و نماینده یک مرد با وزن سالم بود.

تنها 8 درصد از مانکن‌های مرد اندازه بدنی کم‌وزن را برای یک مرد نشان می‌دهند ما دریافتیم که مانکن‌های زن مورد استفاده در فروشگاه‌های مد خیابانی که برای بازارهای جوان‌تر (کمتر از 30 سال سن) استفاده می‌شوند در مقایسه با مانکن‌های مورد استفاده در فروشگاه‌های بدون آن بازار هدف، به همان اندازه باریک‌تر بودند.

با این حال، مانکن‌های مرد مورد استفاده در فروشگاه‌های مد خیابانی که محدوده سنی کمتری را هدف قرار می‌دهند.

مانکن

برخی گزارش‌های خبری مبنی بر شروع استفاده از مانکن‌های زنانه با اندازه مناسب‌تر در فروشگاه‌های خود توسط خرده‌فروشان مد ملی منتشر شده است و اگرچه ما برخی از این فروشگاه‌ها را در مطالعه حاضر نمونه‌برداری کردیم، اما هیچ مدرکی دال بر استفاده از مانکن‌های زن با اندازه مناسب پیدا نکردیم.

توضیح بالقوه تفاوت لاغری بین ما چگونه می توانیم شکرگزار نعمت های ارزشمند و بی پایان خداوند باشیم مانکن های زن و مرد این است که انتخاب اندازه بدن مانکن توسط خرده فروشان، ایده آل سازی لاغری زنانه در فرهنگ غربی را تقویت می کند.

مردان تمایل دارند اندازه وزن ایده آل بزرگتری نسبت به زنان داشته باشند با این حال، بیشتر زنان احتمالاً اندازه بدنی که با لاغری شدید مانکن‌هایی که مشاهده کردیم قابل مقایسه نباشد، نمی‌خواهند، و نه سالم است.

بعلاوه، تمایل مانکن‌های مرد در مغازه‌هایی متن تشکر بابت هدیه گل که محدوده سنی جوان را هدف قرار می‌دهند، از نظر سایز باریک‌تر از سایر مغازه‌ها هستند، ممکن است منعکس‌کننده تغییرات نسلی در ایده‌آل‌های اندازه بدن مردانه باشند، به طوری که اکنون لاغرتر در مردان جوان از نظر اجتماعی قابل قبول‌تر است.

 • منابع:
  1. Emaciated mannequins: a study of mannequin body size in high street fashion stores
 • تبلیغات: 
  1. بزرگترین تولیدکننده کود در جهان
  2. نوشیدنی بدون کالری با طعم لیمو عمانی
  3. بایدها و نبایدها برای گرم ماندن در پالتو
  4. مدیریت وزن با خوردن گردوی سفید