مجتمع تولید تخم مرغ بومی

تخم مرغ بومی چیست و چه کیفیت نسبت به نوع ماشینی دارد؟ مجتمع تولید تخم مرغ بومی کجاست و چگونه میتوان با آن در ارتباط بود؟ لطفا در ادامه این موضوع با ما همراه باشید.
تخم مرغ ها توسط دو نوع مرغ تولید میشوند. تخم مرغ های محلی از مرغ های محلی و تخم مرغ های ماشینی به وسیله مرغ های ماشینی به وجود می آیند. مرغوبیت تخم مرغ های محلی بیش از تخم مرغ های ماشینی بوده و دلیل آن نیز تغذیه طبیعی و رشد کردن آزادانه مرغ ها در محیط طبیعی است. انواع تخم مرغ صادراتی محلی به وسیله مجتمع های پرورش مرغ های بومی تولید میشود و این مجتمع ها در تمامی استان های ایران در حال فعالیت هستند و شما میتوانید از طریق همین سایت و به کمک کارشناسان ما با آنها آشنا شوید.
منبع: خوراک دام و طیور ایران