مراکز تولیدی تخم مرغ دو زرده اعلا

تخم مرغ های دو زرده از مغذی ترین تخم مرغ های موجود در بازار هستند که یک عدد ازین محصولات برابر با دو تخم مرغ ارزش تغذیه ای دارد و امروزه بصورت اعلا توسط مراکز تولیدی معتبر عرضه می شود.
تخم مرغ ها از مهم ترین منابعی هستند که به تامین نیاز های بدن مان به خصوص ویتامین و پروتئین کمک می کنند و به همین خاطر در زمره محصولات غذایی با ارزش تغذیه ای بالا قرار می گیرند یعنی یک عدد تخم مرغ ارزش غذایی بسیار زیادی دارد و آن را مدیون وجود مواد معدنی، پروتئین ها و ویتامین هاست.
این روزها که بیماری های گوناگون رواج یافته اند محصولات خوراکی سالم بیشتر مورد توجه خانواده ها قرار می گیرند و عموماً به دنبال غذایی سالم با کیفیت غذایی بالا هستند به همین علت می توان تخم مرغ صادراتی را یکی از اصلی ترین غذاهای مورد نیاز آدمی معرفی کرد.

تخم مرغ های دو زرده و ارزش تغذیه ای شان

تخم مرغ ها در چندین نوع مختلف از نظر سطح کیفی تقسیم می شوند که هریک از آنها بسته به عواملی قبل و بعد از تولید با کیفیت تر می شوند و یا اینکه تحت تاثیر همان عوامل نا سالم و کم کیفیت می گردند بعنوان مثال یک تخم مرغ با کیفیت نتیجه عواملی همچون تغذیه مناسب طیور یا شرایط پرورشی مساعد بهترین کیفیت را داراست و برعکس.
در این راستا برخی از تخم مرغ ها نسبت به تخم مرغ های عادی دارای ارزش غذایی بسیار بیشتر هستند که تحت تاثیر عوامل پرورشی بدین شکل باکیفیت شده اند همچون تخم مرغ های دو زرده که تحت تاثیر چند عامل یک تخم مرغ با دو زرده تولید می شود و مهم ترین عامل مربوط به ژنتیک مرغ است و غیر ارادی می باشد البته خوب است بدانید که امروزه پرورش دهندگان با اعمال برخی شرایط توانسته اند بصورت کنترل شده این تخم مرغ ها را تولید نمایند یعنی مرغ ها را با یک برنامه منظم به تولید تخم دو زرده وادار می کنند.
تخم مرغ های دو زرده همانطور که گفتیم بخاطر ژنتیک یا عوامل غیر ارادی مرغ ها اینگونه تولید می شوند و اندازه دو عدد تخم مرغ ارزش غذایی دارند و همچنین بیش از هر تخم مرغ دیگری خواص برای شان ذکر شده است.
در مورد تخم هایی که بصورت کنترل شده دو زرده می شوند نیز همین طور می باشد یعنی این تخم مرغ ها هم دارای ارزش غذایی بیشترند و تنها تفاوت شان با تخم مرغ های دو زرده که بصورت غیر ارادی تولید شده در شیوه تولید و علت تولید شان می باشد.
شیوه تولید این تخم مرغ ها توسط مراکز تولیدی معتبر بدین شکل است که پرورش دهندگان یک برنامه غذایی خاص طبق نرم افزار های مدرن فرموله می کنند و با ارائه این غذا به مرغ ها موجب پدید آمدن دو زرده یا دو نطفه در یک پوسته تخم مرغ می گردند. در واقع تخم مرغ های دو زرده همانند دوقلوزایی در انسان ها می باشند که دو نطفه کنار هم قرار گرفته اند.
در برنامه غذایی این مرغ ها مواد خوراکی مختلفی مصرف می شود که برخی از آنها عبارتند از سویا، برنج، نان خشک و چرم گیاه.
چرم گیاه که یک گیاه بومی ایران است و مابقی مواد غذایی هم همراه با این گیاه ترکیب شده و بعد از کوبیده شدن به مصرف مرغ ها می رسند.
مرغ ها در روز باید 50 گرم ارین خوراک بخوردند و تا مدت زمان ده روز باید این جیره غذایی بدون کاستی رعایت گردد، پس از این مدت خواهید دید که مرغ ها به تولید تخم دو زرده با کیفیت اعلا نائل می شوند.
منبع: خوراک دام و طیور ایران