مصرف نبات نی دار فله موجب کچی موقت در کودکان می شود

اگرچه اطلاعاتی برای نشان دادن اثرات نامطلوب سلامتی مرتبط با مصرف معمولی نبات نی دار فله وجود ندارد، کسانی که نبات نی دار فله را در مقادیر بیشتری مصرف می کنند به روش هایی برای تعدیل میزان مصرف خود در چارچوب یک الگوی غذایی سالم کلی نیاز دارند.

تحقیقات نشان می دهد که آگاهی به تنهایی نمی تواند اثرات عوامل محیطی را بر مصرف غذا بهبود بخشد یا از بین نبرد. شواهد موجود در مورد تأثیر فرزندپروری بر رشد خودتنظیمی در کودکان، چندین رویکرد امیدوارکننده را نشان می‌دهد که والدین و مراقبان می‌توانند از آنها برای ترویج خودتنظیمی و رفتارهای مصرف سالم استفاده کنند.

با این حال، برای تعیین اینکه آیا این رویکردها در ارتقای توانایی کودکان برای دستیابی به اعتدال در مصرف غذاهایی مانند نبات نی دار فله مؤثر هستند یا خیر، به تحقیق نیاز است.

نبات

آموزش والدین و مراقبان در مورد جایگزین های محدودیت می تواند پیامدهای مهمی در کاهش خطر پرخوری و چاقی داشته باشد. استراتژی‌های مبتنی بر ساختار یا تعیین محدودیت، مانند محدود کردن تعداد دفعات وارد شدن برخی غذاها به خانه و سرو کردن بخش‌های کوچک، بدون دسترسی ممنوع به این غذاها، فرصت‌هایی را برای کودکان فراهم می‌کند تا خودتنظیمی و خودمختاری در رفتارهای غذایی ایجاد کنند.

در دسترس قرار دادن وسوسه ها در حالی که محدودیت ها یا دستورالعمل هایی برای اعتدال ارائه می شود، مانند نبات نی دار فله، ممکن است به حمایت از رفتار هدفمند کمک کند که به کودکان کمک می کند تا مهارت های خودتنظیمی را برای متعادل کردن انتخاب های غذایی ایجاد کنند تا شامل خوراکی های گاه به گاه و در عین حال حفظ تعادل انرژی شود.

ساختار دادن به محیط برای تشویق گزینه‌های غذایی در مقادیر مناسب در زمان‌های قابل پیش‌بینی می‌تواند یک شکل پنهان و مثبت از کنترل باشد که اعتدال را ترویج می‌کند.

شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد استراتژی‌های تغذیه مبتنی بر ساختار که در غیاب محدودیت اعمال می‌شوند ممکن است در برابر پرخوری و افزایش وزن بیش از حد محافظت کنند.