مصرف و پخش زرده تخم مرغ مایع نارین

مایع زرده و سفیده تخم مرغ یک کیلویی نارین، به صورت سفارشی جهت مصرف قنادی، پخش می گردد.
زرده تخم مرغ، بسیار حساس تر از سفیده، در برابر فساد است.
زرده در میانه تخم مرغ قرار می گیرد، زیرا اگر اینطور نبود، میکروب ها و عوامل فساد یا بیماری زایی، می توانستند از سد پوسته آهکی تخم مرغ بگذرند و آن را آلوده کنند.
میکروارگانیسم ها، برای آلوده کردن زرده، همه چیز را در اختیار خواهند داست زیرا انواع پروتئین و ویتامین در این ماده موجود است و منبع بسیار غنی برای عوامل میکروسکوپی در دل خود جای داده و بالاخص چون از میزانی مناسبی چربی نیز برخوردار است، بسیار زودتر تحت عوامل فساد قرار می گیرد.
شما صنعتگران عزیز، چگونه از تازه یا مانده بودن زرده تخم مرغ مصرفی خود، یا حتی سالم یا آلوده بودن آن، مطلع می شوید؟
شاید، استفاده از انواع پاستوریزه آن، راه حل مناسب تری باشد.
مصرف و پخش زرده تخم مرغ مایع نارین
منبع: خوراک دام و طیور ایران