کارخانه تولید تخم مرغ محلی

تخم مرغ محلی چیست و چه تفاوتی با نوع ماشینی دارد؟ کارخانه تولید تخم مرغ محلی کجاست و سطح کیفی محصولات آن چگونه است؟ در ادامه مطلی درباره این موضوعات بحث میکنیم.
تخم مرغ محلی از مرغ های محلی حاصل میشود که در دو رنگ قهوه ایی و سفید است. انواع تخم مرغ محلی به دلیل زندگی کردن مرغ در محیطی آرام و استفاده از تغذیه طبیعی، کیفیت و ارزش غذایی بالاتری نسبت به تخم مرغ ماشینی دارد. نوع ماشینی آن در محیطب بسته و فاقد فعالیت تولید شده و در مقابل نوع محلی از کیفیت کمتری برخوردار است. کارخانه تولید تخم مرغ محلی، با پرورش مرغ های محلی در محیطی مناسب، باعث تولید انواع مرغوب تخم مرغ محلی شده است. این کارخانه ها در سراسر کشور وجود دارد.
منبع: خوراک دام و طیور ایران