کشف نوعی چای دوسیب که موجب تغییر در رنگ پوست می شود همه را شوکه کرد

در مطالعه حاضر، ما تأثیر نوشیدنی‌های گرم سنتی و تقویت‌شده را بر عملکرد شناختی ارزیابی می‌کنیم. چای دوسیب از پرمصرف ترین نوشیدنی در جهان هستند.

در ایالات متحده، بر اساس انجمن ملی قهوه، 62 درصد از آمریکایی ها به طور روزانه قهوه مصرف می کنند. به همین ترتیب، طبق گزارش انجمن چای دوسیب ایالات متحده، نزدیک به 80٪ آمریکایی ها هر روز چای می نوشند.

فراتر از نوشیدنی‌های گرم سنتی، تولید محصولاتی که مزایای سلامتی را برای مصرف‌کنندگان فراهم می‌کنند، افزایش یافته است. غذاهای بهداشتی و سلامتی بازار رو به رشدی هستند.

نزدیک به 30 درصد از تمام شرکت های مواد غذایی در حال حاضر در خطوط مواد غذایی بهداشتی و سلامت سرمایه گذاری می کنند.

در حال حاضر آگاهی در مورد مزایای مصرف محصولات غذایی و نوشیدنی سالم تر و افزایش ترویج عادات غذایی سالم عوامل زمینه ای هستند که باعث افزایش این بازار می شوند.

چای

در سال 2015، یک گزارش بهداشت و سلامت جهانی منتشر شده توسط نیلسن نشان داد که ویژگی‌های سلامت یا مواد مفید مهم‌ترین عوامل برای مصرف‌کنندگان هستند و آن‌ها حاضرند برای مزایای سلامتی حق بیمه بیشتری بپردازند.

تقریباً 88 درصد از پاسخ دهندگان تمایل خود را برای پرداخت بیشتر برای غذاهای سالم نشان دادند. تا آنجا که می دانیم هیچ مطالعه ای تفاوت های بین این دو را بررسی نکرده است.

با ترکیب معیارهای رفتاری با معیارهای فیزیولوژی عصبی، بینش‌های جدیدی آشکار می‌شود که معیارهای سنتی خودگزارش‌دهی به تنهایی قادر به دریافت آن نیستند.

با استفاده از یک روش جامع تر فراتر از معیارهای ذهنی و رفتاری سنتی، ما از یک رویکرد نورو ارگونومیک در این مطالعه استفاده کردیم. نورو ارگونومی یک زمینه نوظهور در تحقیقات علوم اعصاب است که هدف آن درک بهتر رابطه بین مغز انسان و عملکرد رفتاری در محیط های طبیعی تر است.

این روش از یک رویکرد کل نگر استفاده می کند که معیارهای مختلف از عملکرد رفتاری، معیارهای فیزیولوژیکی و معیارهای مستقیم مغز را ترکیب می کند تا دید کلی تری فراتر از روش های سنتی ارائه دهد.

توسعه حسگرهای کوچک، قابل حمل، بی‌سیم و پوشیدنی امکان نظارت مداوم بر شرکت‌کنندگان را در حین انجام وظایف دنیای واقعی در تنظیمات روزمره فراهم کرده است.