کیت تست اعتیاد پنج کاره و تاثیرات بی نظیرش در بهبود بماری ام اس

تو می توانی با استفاده از کیت تست اعتیاد پنج کاره تشخیص کوتینین در ادرار انسان، تنباکو، ویپینگ، سیگار، سیگار الکترونیکی، چسب نیکوتین و آدامس نیکوتینی را تشخیص دهید. برای بهترین نتیجه، نوارهای دمای ادرار و تست های تقلب را اضافه کنید.

نتایج آزمایش فوری دارو در چند دقیقه به شما کمک می کند تا تعیین کنید که آیا نوجوان یا نیروی کار شما به کمک نیاز دارد یا خیر. با آزمایش تصادفی در محل با آزمایش دقیق دارو توسط NicoTests از خانواده و نیروی کار خود محافظت کنید. آزمایش‌های چند پانل می‌توانند برای حداکثر 16 ماده کنترل‌شده مختلف نتیجه بگیرند. فعال باشید و از نوجوانان خود محافظت کنید.

اگر والدین یا مددکار اجتماعی نگران هستید، می توانید از آزمایش ادرار برای تشخیص کوتینین استفاده کنید. اگر مشکوک هستید که کودکی در چند روز گذشته نیکوتین مصرف کرده است، آزمایش ادرار انتخاب خوبی است.

کیت

یک تست فوری نتایج را در عرض 5 تا 10 دقیقه به والدین ارائه می دهد. فعال باشید و نوجوانان خود را قبل از اینکه به نیکوتین و یا سایر مواد کنترل شده معتاد شوند آزمایش کنید.

کیت تست اعتیاد پنج کاره برای کارکنان همچنین می تواند به جلوگیری از آسیب رساندن به مواد کنترل شده مانند THC و الکل در محل کار کمک کند.

کیت تست اعتیاد پنج کاره برای والدین نگران، مددکاران اجتماعی، خانواده‌درمانگران، شیوه‌های پزشکی، مصرف‌کنندگان، مربیان، مربیان، و آزمایش‌های محل کار کارفرما. تا 16 دارو را با یک نمونه آزمایش کنید.

آزمایش ادرار و بزاق برای نیکوتین، THC، الکل و مواد کنترل شده. از آنچه نوجوان یا کارمند شما ممکن است انجام دهد آگاه باشید و از آزمایش تصادفی برای حفظ آنها در مسیر استفاده کنید.

استفاده از آنها آسان است و خواندن آنها آسان است، و از آنجایی که آنها در نیمی از سطح استانداردترین تست های نیکوتین تست می کنند، شکی نداشتم که موفق می شوم.

همسرم به دلیل سرطان ریه فوت کرد، بنابراین نگران برادرزاده ام هستم. استفاده از تست نیکوتین آسان است. همراه با دستورالعمل کامل است.